Skip to main content

Landbasert postsmolt og matfisk

Bærekraftig bruk av havet

Vår visjon

« Være en ledende aktør, med bærekraftig lakseproduksjon, hvor fiskevelferd, miljø og sirkulær økonomi er i fokus »

Ambisjoner

Sporbar fra egg til middagsbord

Bli en ledende aktør innen landbasert oppdrett

Produksjons volum 50 000 Tonn HOG - 10 år
Vokse horisontalt i verdikjeden over tid

 • Storsmolt - matfisk,
 • Slakteri, smolt produksjon
 • Merkevarebygging

På sikt notert på Oslo Børs, 2-5 år
Være en aktiv industri bygger lokalt og nasjonalt
Skape høy avkastning på investert kapitalt

Produsere fisken hvor den naturlig er...

Rent vann

 • Uendelig tilgang til rent sjøvann
 • Gunstig temperatur for lakseoppdrett

Ren fornybar energi

Energi fra lokale produsenter, fornybar vannkraft

Kompetanse og Teknologi

 • Tilgang til de beste løsningene
 • Verdensledende oppdrettsteknologi

Hvorfor Træna

 • Sjøvann: Premium sjøvann, uten påvirkning fra annen industri, 6-12ºC.

 • Lokaliteten: 90 mål tilgjengelig industri areal, godkjent og regulert for akvakultur aktivitet. Ytterligere 120 mål tilgjengelig for utvikling. Lokalisert i et av Norges beste akvakultur område.

 • Menneskene: Lokalmiljø som har fiske og oppdrett som levevei. Høy kompetanse tilgjengelig i nærområdet. Meget proaktiv kommune.

 • Logistikk: Nærhet til etablert akvakultur logistikk med brønnbåter, slaktebåter, fôr båter. Daglig forbindelse med ferge og hurtigbåt til senter som Mo i Rana, Bodø og Sandnessjøen med hovedveier og flyplasser.

 • Relativ kort avstand til planlagt anlegg i Nærøysund Kommune (Rørvik)

Levevilkår som i sjø

Sporbar fra egg til middagsbord

Optimal Fiskevelferd:

 • Godt miljø, god vannkvalitet, lite håndtering, lite sykdom og lav dødelighet

 • Ingen rømning, påvirker ikke vill laksen negativt

 • Ingen lus og parasitter gir bedre velferd

 • Renset avløpsvann, slam benyttet som en ressurs

 • Energi effektive løsninger, bruk av fornybar energi, vannkraft, biogass

 • Lavt karbon avtrykk

 • Minimalt utslipp til sjø, plast og mikroplast