Skip to main content

Historie

Foto: Mahlum
2015
Etablert av Bjarne Bjørkan, Geir Skarstad og Morten Bjørkan
2016/17
Utvikling av konsept, søk etter egnet industri areal.
Bruk av Sintef til analyser og modellering
2018
Etablerte avtale med Træna Kommune om industriareal 90 mål.
Opsjon på både kjøp og leie av areal
2019
Godkjent Aquakultur tillatelse fra Nordland Fylkeskommune
av 7200 tonn produksjon.
Roald Dolmen ble med i teamet
2020
Valg av produksjons modell. Avtale med Nærøysund Kommune, industriareal 100m (ca. 20 000 Tonn produksjon).
Infrastruktur støtte fra Nordland Fylkeskommune 18,5m
2021
RODO Invest går inn i selskapet, kjøper 33,33% for finansiering av prosjektering og byggesøknad.