Skip to main content

Bærekraft

Gaia Salmon´s strategi og filosofi er forankret I FN´s bærekraftsmål.

FN har 17 punker som beskriver disse målsetningene.

Vår aktivitet og satsning støtter FN´s  17 punkter, men det er særlig 10 av disse som er relevante for vår virksomhet.

Hvordan bidrar vi til bærekraftig utvikling? 

  • Vår næring er matproduksjon gjennom landbasert lakseproduksjon2. Fisken som produseres er det mest miljøvennlige og sunne proteinet som kan lages3.
  • Vår produksjon benytter sjøvann, og avløpsvannet renses før det føres tilbake til havet6.
  • Vår produksjon baserer seg på fôr som er sertifisert bærekraftigsoya produksjon12 og energien som benyttes i produksjonen er basert på miljøvennlig vannkraft15.
  • Fisken i våre anlegg får filtrert sjøvann, og er skjermet for lakselus. Dette bidrar til at vi aktivt jobber for god dyrevelferd. Landbasert oppdrett eliminerer faren for rømt fisk og negativ påvirkning av villaksen. Vi har heller ingen utslipp av plast til havet14.
  • Produksjonsanlegget gir meningsfylte arbeidsplasser til lokalsamfunnet8. Dette gir økonomisk bærekraftig vekst både lokalt og nasjonalt11.
  • Landbasert lakseproduksjon er innovativt og er klassifisert som grønn produksjon av EU9. Vårt anlegg danner grunnlag for en infrastruktur som kan skape videre vekst.
  • Vi samarbeider aktivt med lokalsamfunnet, fylkeskommune, forskningsinstitusjoner, leverandører og kunder om å nå våre mål17.