Film: Norges sjømatråd
Laks som hopper
Bilde: Norges sjømatråd

Fiskevelferd for oss handler om robust smålaks på rundt 700 gram som har vokst opp i trygge og stabile omgivelser, og er godt forberedt på videre vekst i sjø fram til å bli matfisk med høy kvalitet. Dette er kjernen i vårt oppdrag. Med et sammensatt lag som har mye kunnskap og omfattende erfaring innenfor både lakseoppdrett og biologi, samt prosjektledelse og industri, har vi gode forutsetninger for å lykkes.

Vi passer godt på 12 millioner smålaks med et hjerte som slår når de kommer til oss. Med like mange hjerter som slår enda sterkere når de forlater oss, år etter år.

Sterk smålaks

Vår fisk er sunn, frisk og sterk smålaks på rundt 700 gram som røktes fram i kontrollerte omgivelser fra smolt på 100 gram. Dette skjer i et moderne landbasert oppdrettsanlegg som vi drifter i samsvar med miljø og natur.

Smolt
Bilde: Norges sjømatråd

Smålaksen røktes fram under gode betingelser for fisken, i et nytt og moderne landbasert oppdrettsanlegg. Anlegget er bygd med velprøvd teknologi i kombinasjon med nye og smarte løsninger. Et byggeprosjekt av denne størrelsen krever ekstremt detaljfokus, der kun perfeksjon er godt nok på alt som skal sørge for fiskevelferd og kvalitet. Som et eksempel kan vi nevne at vi på flere tidspunkt i byggeprosjektet har fått gjennomført grundig inspeksjon av alle føringsveier for fisk for å avdekke eventuelle uønskede hindringer.

Når smålaksen forlater oss på Træna, er den godt forberedt for videre vekst med høy kvalitet i sjø fram til matfisk. Da har vi røktet fram en sterkere fisk som bruker kortere tid i det sjøbaserte anlegget, og som derfor er mindre utsatt for sykdom og skade. I tillegg blir det færre lusebehandlinger og mindre fiskehelseutfordringer i sjøfasen, som selvsagt gir bedre fiskevelferd.

Smolt til matfisk

Lavere fisketetthet

Vi er opptatt av at det ikke skal være for mye fisk i karene, fordi smålaksen har behov for rikelig med friskt sjøvann.  Derfor har vi lagt oss på lav fisketetthet i karene, som også er viktig for god fiskevelferd. Allikevel er det fortsatt nok fisk i karene til at smålaksen kan svømme i stim, som er viktig for at den skal føle seg trygg, frisk og passe mett.

Laks i stim
Bilde: Norges sjømatråd - Linn Røknes

Kaldt og næringsrikt sjøvann

Med nærhet til storhavet, Golfstrømmen og ubegrenset tilgang til næringsrikt sjøvann på stabile og gode sjøtemperaturer har vi direkte hjelp fra naturens side, året rundt. Uttak av sjøvann skjer på rundt 25 meters dyp, med vann på perfekte temperaturer mellom 8 og 14 grader. Det gir stabile og gode vekstforhold for fisken som bruker minimalt med energi på andre ting enn vekst og trivsel.

Friskt og rent sjøvann desinfiseres grundig med tre rensetrinn for å sikre best mulig forhold for smålaksen. Inne i fabrikken behandles vannet med RAS-teknologi (Resirkulerende Akvakultur System). Dette skjer i tre adskilte moduler fordelt på 12 solide kar. Totalt er det cirka 36.000 m3 (kubikkmeter) renset sjøvann i anlegget til enhver tid. Vannet i karene skiftes ut hvert trettiende minutt og går gjennom ulike renseprosesser før det returnerer til karene etter å ha blitt tilført en mindre andel nytt sjøvann for å opprettholde vannmengden. Med måten RAS-anlegget er satt opp på, har vi gode betingelser for god fiskevelferd.