Vi kaller det smålaks, det andre kaller postsmolt eller storsmolt. Fisk på opp til ca. 1 kilo, som er tilvendt sjøvann. Vi synes smålaks er en bedre beskrivelse på det vi røkter frem, en liten laks som lever i sjøvann.  

Vår smålaks blir passet godt på gjennom ungdomstiden, i stabile og trygge omgivelser i vårt landbaserte oppdrettsanlegg. For at vi skal lykkes med å få fram smålaks med høy kvalitet, jobber vi tett på våre smoltleverandører. Det er en forutsetning å få tak i god smolt for å få til god smålaks, som igjen skal gi god laks på 4-6 kilo som blir god matfisk på middagsfat rundt om i verden. I full drift vil vi røkte opp mot 12 millioner smålaks i året.

Lakseloin i skiver
Bilde: Norges sjømatråd - Tom Haga

Sunn, frisk og hardfør smålaks

Smålaksen vår er frisk og rask fisk som vi røkter opp fra smolt på 100 gram til rundt 700 gram, i kontrollerte og effektive former, i vårt landbaserte oppdrettsanlegg. Vanninntaket ligger på omkring 25 meters dybde og leverer friskt sjøvann på 8-14 grader året rundt. I anlegget holder vi temperaturen på 12 grader, noe som kan justeres noe for å tilpasse fisken til forholdene der den skal settes i sjø. På denne temperaturen, i stabile omgivelser, kan laksen bruke all sin energi på å vokse og trives. 

Smolt
Bilde: Norges sjømatråd
Vi leverer sunn, frisk og robust smålaks, som etter tre-fire gode måneder i vårt smålaksanlegg er godt forberedt på neste fase i sjøen

Vi leverer sunn, frisk og robust smålaks, som etter tre-fire gode måneder i vårt smålaksanlegg er godt forberedt på neste fase i sjøen. Vi jobber tett med våre utvalgte leverandører av smolt på om lag 100 gram, fordi god smolt er viktig for god smålaks. Leverandørsamarbeidet er basert på tett, åpen og ærlig dialog om blant annet fiskehelse og kvalitet.

Smolt til matfisk

I full drift vil vi røkte opp mot 12 millioner smålaks i året. Frisk og rask fisk, som har trygge og stabile oppvekstsvilkår nært på storhavet og Golfstrømmens næringsrike sjøvann.

Ekte fiskelykke

Vi er opptatt av fiskelykke, på fiskens premisser, der sunn fisk svømmer sammen i stim – trygg, frisk og passe mett.

Laks i stim
Bilde: Norges sjømatråd - Linn Røknes

Rikelig med friskt sjøvann er essensielt for smålaksens velferd. Derfor har vi lagt opp til lav fisketetthet i karene, balansert med at det må være nok fisk i karene til at smålaksen kan svømme trygt i stim.

Fra smålaks til laks på 4-6 kilo

Når smålaksen leveres til oppdrettere av matfisk i sjø når den er omkring 700 gram, kortes tiden i sjøanlegget fram til slakting ned med mellom 4 og 11 måneder. Dette reduserer risikoen og øker effektiviteten for fiskeoppdretteren, og er bra for god fiskevelferd og laksens appetitt.

I tillegg gir smålaks en annen viktig fordel for oppdretter i sjø. Med kortere tid i sjø blir fisken mindre eksponert for lus og sykdom, og derfor får hver fisk mindre behandlinger – bra for fisken og bra for miljøet.

Laks som hopper
Bilde: Norges sjømatråd
Sashimirett med redikk
Bilde: Norges sjømatråd

I full drift leverer vi opp mot 12 millioner smålaks i året fra Husøya. Frisk og rask fisk som har hatt det trygt og godt hos oss. Som skal vokse, slaktes og bli mat til folk verden rundt. Som matfisk på 4-5 kilo blir det rundt 180 millioner måltider i året. Fra smålaks som vi i Gaia Salmon har hatt til låns på Træna før den ble til større laks og matfisk.

Litt fram i tid planlegger vi egen matfiskproduksjon i Træna kommune. Dette skal skje fra et nytt anlegg på Selværflaget, ute på Rossøyan. En liten halvtimes båttur nordøst for smålaksanlegget og administrasjonsbygget til Gaia Salmon på Husøya. Her ser vi for oss at vi i full drift røkter fram 33.000.000 kilo matfisk i året. I tillegg kommer et nytt smålaksanlegg med 17.000.000 kilo som har som hovedoppdrag å forsyne matfiskanlegget på samme lokasjon med sunn og sterk smålaks.

Her ser vi for oss at vi i full drift røkter fram 33.000.000 kilo matfisk i året.